Ý kiến khách hàng

Mẫu khảo sát mức độ hài lòng về dịch vụ bảo hiểm

Mục đích của cuộc khảo sát này là nhằm xin ý kiến đánh giá của Quý khách về các dịch vụ bảo hiểm. Quý khách vui lòng hoàn thành mẫu khảo sát dưới đây.

Xin chân thành cảm ơn Quý khách.

Ghi chú:

- Rất tốt
- Tốt
- Trung bình
- Dưới mức trung bình
- Kém
- * là bắt buộc

Đánh giá chi tiết

1. Quy trình đăng ký bảo hiểm(*):

2. Thủ tục mua bảo hiểm(*):

3. Thủ tục bồi thường(*):

4. Chất lượng SP bảo hiểm(*):

5. Dịch vụ(*):

6. Thái độ, cung cách phục vụ của nhân viên(*):

Cảm nhận Quý khách về Bảo hiểm Xuân Thành

Hài lòng (*):

Chưa hài lòng (*):

Quý khách vui lòng cung cấp thông tin để chúng tôi phục vụ Quý khách tốt hơn

( Hệ thống tự động truy xuất thông tin Quý khách đã cung cấp, xin vui lòng chỉnh sửa nếu cần )

Họ và tên(*)

Địa chỉ e-mail(*)

Số điện thoại(*)

Quốc gia(*)

Thành phố/ Tỉnh(*)

Đường(*)