Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành (XTI) và Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) Ký kết thỏa thuận nhận nhượng tái bảo hiểm.

Ngày 18/11/2021, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành (XTI) và Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm PVI (PVI Re) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận nhận nhượng tái bảo hiểm và khai trương cổng giao dịch tái bảo hiểm điện tử.

Tham gia buổi Lễ ký kết có Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành, Ông Trịnh Anh Tuấn– Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm PVI cùng Ông/Bà Lãnh đạo các Phòng/ Ban của 2 bên.

PVIRe1.

(Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT Bảo Hiểm Xuân Thành 

 và Ông Trịnh Anh Tuấn – Tổng Giám đốc PVI Re)

     Lễ ký kết đánh dấu mối quan hệ hợp tác và là cơ hội để Bảo hiểm Xuân Thành và PVI Re có thể khai thác tối đa lợi thế của nhau, qua đó làm gia tăng giá trị cho hai bên, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của các bên trên thị trường Bảo hiểm.

Cùng với việc ký kết thỏa thuận nhận nhượng tái bảo hiểm, lãnh đạo Bảo hiểm Xuân Thành và PVI Re đã chính thức khai trương cổng giao dịch tái bảo hiểm điện tử giữa hai đơn vị. Việc triển khai cổng giao dịch Tái Bảo hiểm điện tử giữa Bảo hiểm Xuân Thành và PVI Re là một bước đột phá sẽ giúp kết nối hệ thống công nghệ thông tin, cho phép hai bên quản lý toàn bộ các giao dịch tái bảo hiểm và quá trình thực hiện các hợp đồng tái bảo hiểm trên nền tảng số, qua đó giúp giảm thiểu thời gian xử lý, hạn chế các thao tác thủ công, tăng độ chính xác, tránh thất lạc chứng từ so với phương pháp truyền thống. Cổng giao dịch góp phần đảm bảo chứng từ, số liệu, quản lý, thanh toán công nợ giữa hai bên nhanh chóng, minh bạch, rõ ràng.

Cũng theo chia sẻ từ lãnh đạo Bảo hiểm Xuân Thành và PVI Re, công nghệ thông tin sẽ là yếu tố quan trọng, là một mũi nhọn then chốt cần được đầu tư, chú trọng phát triển và ứng dụng mạnh mẽ trong hoạt động quản lý, kinh doanh, từ đó nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa các sản phẩm dịch vụ, thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro và thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng chuyển đổi số của các doanh nghiệp bảo hiểm/tái bảo hiểm trong thời gian tới.

PVIRe

Với mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, đa dạng sản phẩm và nâng cao chính sách chăm sóc khách hàng, Bảo hiểm Xuân Thành mong muốn có thể hợp tác với nhiều đối tác trong thời gian tới.