Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành và Công ty Cổ phần INON Ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 02/11/2021, Tổng Công ty CP Bảo Hiểm Xuân Thành (XTI) và Công ty CP INON đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

     Tham gia buổi Lễ ký kết có Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành, Ông Nguyễn Phan Anh – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành, Ông Nguyễn Thế Linh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP INON cùng các Ông/Bà Lãnh đạo các Phòng/Ban của 2 bên.

PHO_0920

     Trước xu hướng hội nhập, phát triển, việc ký kết hợp tác giữa các Công ty Bảo hiểm và các doanh nghiệp công nghệ số là một trong những bước tiến quan trọng để hai bên tiếp tục phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, vị thế cũng như khả năng cạnh tranh của mỗi đơn vị. Đồng thời, qua đây sẽ góp phần đẩy mạnh tăng trưởng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

PHO_0904

     Trong buổi lễ ký kết, Lãnh đạo 2 bên rất trân trọng mối quan hệ hợp tác chiến lược này và xem đây là cơ hội vàng để Bảo hiểm Xuân Thành và Bảo hiểm số INON có thể khai thác tối đa lợi thế của nhau, qua đó mang lại giá trị gia tăng cho các bên tham gia, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của các bên trên thị trường Bảo hiểm.