Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành thành lập thêm 03 Công ty Bảo hiểm thành viên

 

Ngày 27 tháng 01 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Giấy phép điều chỉnh số 57/GPĐC20/KDBH chấp thuận cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành thành lập thêm 03 Công ty Bảo hiểm thành viên trực thuộc, cụ thể như sau:

1. Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Thái Nguyên

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Phát hành sách, số 65 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 2, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Tân Sơn Nhất

Địa chỉ: 02 Thân Văn Nhiếp, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Tiền Giang

Địa chỉ: Ấp Bình Thành, xã Song Bình, Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành trân trọng thông báo và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng, Quý đối tác trong thời gian tới.