Bảo hiểm Xuân Thành thành lập thêm 01 Công ty Bảo hiểm thành viên và bổ sung 02 nghiệp vụ kinh doanh

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Giấy phép điều chỉnh số 57/GPĐC21/KDBH và Giấy phép điều chỉnh số 57/GPĐC22/KDBH chấp thuận cho Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành thành lập thêm 01 Công ty Bảo hiểm thành viên và bổ sung 02 nghiệp vụ kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Thành lập Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Kiên Giang

Địa chỉ: 58 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

2. Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh: Bảo hiểm hàng không và Bảo hiểm nông nghiệp.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành trân trọng thông báo và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng, Quý đối tác trong thời gian tới.