Sáng 15/10, tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng


1900 1898