Bảo hiểm TNDS Hàng hóa Gọi cho tôi ngay

Bảo hiểm TNDS của chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô

Người được bảo hiểm :

  • Chủ xe cơ giới và/hoặc đại diện của chủ xe tự nguyện tham gia bảo hiểm tại XTI.

Phạm vi bảo hiểm :

  • XTI nhận bảo hiểm trách nhiệm của Chủ xe phải bồi thường cho chủ hàng về những tổn thất hàng hóa vận chuyển trên xe theo Bộ Luật dân sự trong những trường hợp xe bị đâm, va, lật, đổ, rơi; chìm; hỏa hoạn, cháy nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào; những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần;
  • Ngoài ra, XTI còn thanh toán cho Chủ xe các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:- Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa.- Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hóa trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.
  • Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường của XTI (bao gồm cả chi phí trên) không vượt quá mức trách nhiệm ghi trên GCNBH.