Bảo hiểm TNDS Hàng hóa Gọi cho tôi ngay

Người được bảo hiểm :

 • Chủ xe cơ giới và/hoặc đại diện của chủ xe tự nguyện tham gia bảo hiểm tại Bảo hiểm Xuân Thành.

Phạm vi bảo hiểm :

 • Bảo hiểm Xuân Thành nhân bảo hiểm trách nhiệm dân sự của Chủ xe/Người được bảo hiểm phải bồi thường cho Chủ hàng về những tổn thất, thiệt hại của hàng hoá vận chuyển trên xe theo quy định của Bộ Luật dân sự và các quy định khác của pháp luật trong các trường hợp xe bị:

  – Đâm, va, lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào.

  – Hoả hoạn, cháy, nổ.

  – Những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên (bao gồm nhưng không giới hạn bão, lũ lụt, sét đánh, giông tố, động đất, sụt lở, sóng thần…).

 • Ngoài ra Bảo hiểm Xuân Thành còn thannh toán cho Chủ xe/Người được bảo hiểm các chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:

  – Ngăn ngừa, giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa.

  – Bảo quản, xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi hàng hóa trong quá trình vận chuyển do hậu quả của tai nạn.

  – Giám định tổn thất thuộc trách nhiệm của Bảo hiểm Xuân Thành.

 • Trong mọi trường hợp, số tiền bồi thường của Bảo hiểm Xuân Thành(bao gồm cả chi phí trên) không vượt quá mức trách nhiệm ghi trên GCNBH và/hoặc Hợp đồng bảo hiểm.