Bảo hiểm Tàu thuyền Gọi cho tôi ngay

Tàu vận chuyển hàng hóa hay tàu thuyền chuyên dụng; tàu thuyền phục vụ cho mục đích thương mại hay dịch vụ hoạt động trong vùng nội thủy, lãnh hải Việt Nam hay viễn dương đều được bảo hiểm tùy theo sự lựa chọn điều khoản, điều kiện bảo hiểm để bảo vệ tài sản của chủ tàu cũng như trách nhiệm dân sự của chủ tàu theo luật định.

445_1_tekne_tasima1. BẢO HIỂM THÂN TÀU:

Đối tượng bảo hiểm:

Tàu thuyền hay các cấu trúc nổi có hay không có động cơ hoạt động trên biển, trên sông hay trên hồ và các vùng nước có liên quan.

Phạm vi bảo hiểm:

Tất cả những thiệt hại hư hỏng về vỏ tàu, máy móc, trang thiết bị của tàu do những rủi ro và hiểm họa không lường trước được như:
– Đâm va, đắm, mắc cạn, cháy nổ, mất tích.
– Động đất, sụt lở, núi lửa phun, bão tố, sóng thần, gió lốc, m­ưa đá hay sét đánh.
– Hư hỏng do ẩn tỳ của máy móc.
– Sơ xuất, manh động của thuyền viên hoặc của người sửa chữa tàu.
– Hạn chế tổn thất, trợ giúp hay cứu hộ hoặc chi phí tố tụng.
– Kiểm tra, giám định hư­ hại tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.
– Đóng góp chi phí tổn thất chung.

2. BẢO HIỂM TRÁCH NHIÊM DÂN SỰ CỦA CHỦ TÀU – P&I:

Đối tượng bảo hiểm:

Trách nhiệm của chủ tàu, người quản lý tàu, người khai thác tàu hay người thuê tàu phải bồi thường theo luật định.

Phạm vi bảo hiểm:

– Trách nhiệm tẩy rửa ô nhiễm tầu, ô nhiễm của cảng vụ, tiền phạt của chính quyền địa phương.
– Trách nhiệm di chuyển xác tàu thuyền.
– Chi phí ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn.
– Chi phí liên quan đến việc tố tụng, tranh chấp khiếu nại về trách nhiệm dân sự.
– Trách nhiệm về việc đâm va với tàu khác hoặc đâm va vào các công trình trên bờ hay dưới nước.
– Thiệt hại hư hỏng hay mất mát hàng hóa được vận chuyển trên tàu.
– Thiệt hại tính mạng và tài sản của thuyền viên và của người thứ ba khác.