Bảo hiểm Tai nạn 24/24 Gọi cho tôi ngay

Bảo hiểm Tai nạn con người 24/24

Bảo vệ bạn trước những rủi ro do tai nạn không may xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam, thời gian 24/7.

Đối tượng bảo hiểm :

  • Là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam có độ tuổi như sau:

    – Đối với cấp theo hợp đồng: từ 16 tuổi đến 65 tuổi.

    – Đối với cấp lẻ: là từ đủ 1 tuổi đến 65 tuổi.

Phạm vi địa lý :

  • Tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam trong 24/24 giờ.

Quyền lợi bảo hiểm :

  • Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm :

  • Số tiền bảo hiểm phổ thông từ 1 triệu đến 20 triệu đồng, mở rộng lên đến 50 triệu đồng.