Bảo hiểm Tai nạn con người 24/24 Gọi cho tôi ngay

Bảo vệ bạn trước những rủi ro do tai nạn không may xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam, thời gian 24/7.

Đối tượng bảo hiểm :

  • Là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại VN có độ tuổi từ đủ 01 tuổi đến 65 tuổi.
  • Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng sau: Những người bị bệnh thần kinh; Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên; Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, tai nạn.

Phạm vi địa lý :

  • Tai nạn xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam trong 24/24 giờ.

Quyền lợi bảo hiểm :

  • Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp thương tật thân thể hoặc tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm :

  • Số tiền bảo hiểm phổ thông từ 1 triệu đến 20 triệu mở rộng lên đến 100 triệu đồng.

– Trường hợp người được bảo hiểm chết, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Xuân Thành trả toàn bộ số tiền bảo hiểm trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

– Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm Xuân Thành trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật:

+ Số tiền bảo hiểm đến 20.000.000 đồng: Chi trả theo tỉ lệ quy định tại bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

+ Số tiền bảo hiểm trên 20.000.000 đồng đến 50 triệu đồn: Chi trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo chỉ định của bác sĩ nhưng không vượt quá tỉ lệ quy định tại bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

– Trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó, Bảo hiểm Xuân Thành sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.

– Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế thì Bảo hiểm Xuân Thành chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.

Khi yêu cầu Bảo hiểm Xuân Thành trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người  thừa kế hợp pháp phải gửi cho Bảo hiểm Xuân Thành các chứng từ sau đây trong vòng 01 tháng kể từ ngày tử vong hoặc điều trị khỏi:

– Giấy đề nghị trả tiền bảo hiểm;

– Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách Người được bảo hiểm;

– Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp bị tai nạn nghiêm trọng);

– Xác nhận điều trị của cơ quan y tế (giấy ra viện, phiếu điều trị và các giấy tờ liên quan đến việc điều trị tai nạn);

– Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp chết).

– Trường hợp Người được bảo hiểm uỷ quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.