Bảo hiểm nhà tư nhân Gọi cho tôi ngay

home-insurance

 Mô tả sản phẩm

Bảo hiểm vật chất nhà tư nhân bảo hiểm cho những tổn thất vật chất xảy ra đối với căn nhà được bảo hiểm (nhà biệt thự, chung cư, nhà liền kề).

Đối tượng bảo hiểm

Đối tượng bảo hiểm bao gồm hai phần: ngôi nhà (thân vỏ ngôi nhà) và các tài sản chứa bên trong ngôi nhà.

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho thiệt hại vật chất xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm do những rủi ro sau gây ra:
  • CHÁY nhưng loại trừ cháy do:

– Động đất, hay núi lửa hay các biến động thiên nhiên khác.

– Thiệt hại do: + Bốc cháy của tài sản tự lên men hay toả nhiệt, hoặc;

+ Chịu tác động của bất kỳ quá trình nào có liên quan đến việc sử dụng nhiệt;

+ Lửa ngầm dưới đất.

– Bất kỳ thiệt hại, tổn thất nào gây ra bởi hay do hậu quả của việc đốt rừng, cây, đồng cỏ, hoang mạc hay rừng nhiệt đới hay đốt cháy với mục đích làm sạch dù là ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên;

– Động đất, hay núi lửa hay các biến động thiên nhiên khác.

  • SÉT

– Chỉ bồi thường cho những thiệt hại về tài sản được bảo hiểm do sét đánh trực tiếp (sét đánh trực tiếp làm biến dạng hoặc bốc cháy).

  • NỔ của:

– Nồi hơi, hay.

– Khí ga, được sử dụng với mục đích sinh hoạt nhưng loại trừ thiệt hại hay tổn thất gây ra bởi động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên

Ngoài ra, người được bảo hiểm còn được hỗ trợ thêm các quyền lợi liên quan đến chi phí dọn dẹp hiện trường, chi phí thuê nhà sau tổn thất.
Đối tượng khách hàng
Người sở hữu căn nhà hoặc người đi thuê nhà.
Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
  • Giấy yêu cầu bảo hiểm (xem tại đây).
  • Bảng kê khai tiền tài sản bên trong ngôi nhà (nếu bảo hiểm cho tài sản bên trong)