Bảo hiểm bắt buộc TNDS xe máy Gọi cho tôi ngay

Đối tượng áp dụng :

  • Chủ xe cơ giới tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam..

Mức trách nhiệm bảo hiểm :

  • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 150.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
  • Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe Máy gây ra là 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.

Đính kèm: Thông tư 04/2021/TT-BTC

Đính kèm: Biểu phí theo thông tư 04/2021/TT-BTC