LIENVIETPOSTBANK

Logo_LPB_chuan_da_auto_correct_0

Tên Công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt

Tên giao dịch: LienVietPostBank

Địa chỉ: Số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Số điện thoại: 1800 577 758

Email: dichvukhachhang@lienvietpostbank.com.vn