Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016

            Sáng ngày 19/7/2016,  Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (XTI) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 tại khách sạn Hải Âu thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

anh 1

Hội nghị đã tổng hợp đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016.

            Về dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc, Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Quang Thương – Phó Tổng giám đốc ngoài ra còn có sự tham dự của Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng/ phó phòng các Ban/ Trung tâm tại trụ sở chính, Giám đốc, phụ trách kế toán các đơn vị trực thuộc.

            Trong bối cảnh tình hình kinh doanh bảo hiểm vẫn đang ở giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, được sự điều hành và chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Tổng công ty cùng sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên, 6 tháng đầu năm nay Bảo hiểm Xuân Thành đã đạt được kết quả khả quan với doanh thu tăng 25.6% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 42.3% kế hoạch năm 2016. Báo cáo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó tổng giám đốc XTI nêu rõ: Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn lại bộ máy quản lý điều hành tại văn phòng trụ sở chính; Tái cơ cấu lại một số đơn vị trực thuộc; Chỉ đạo rà soát để sửa đổi bổ sung một số quy trình, quy định cho phù hợp và sát thực với tình hình thực tế…

            Về định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành đã yêu cầu Ban lãnh đạo Tổng công ty có những nghiên cứu, phân tích đánh giá thị trường thực tế để có những chỉ đạo hướng dẫn kịp thời nhằm định hướng cho các đơn vị thay đổi cơ cấu doanh thu các nghiệp vụ; Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức các Ban thuộc văn phòng trụ sở chính; Sửa đổi bổ sung một số quy trình quy định cho phù hợp với tình hình mới; Thành lập trung tâm chăm sóc khách hàng tại văn phòng tổng công ty… Phó tổng giám đốc nhấn mạnh riêng đối với các đơn vị thành viên cần tập trung mọi khả năng, nguồn lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016; Quán triệt từng cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm túc các quy trình, qui định đã ban hành…

Đại diện các đơn vị trình bày ý kiến

            Nằm trong khuôn khổ của hội nghị, nhằm tìm ra phương hướng giải pháp tháo gỡ những hạn chế, khó khăn còn tồn tại, đưa hoạt động của Bảo hiểm Xuân Thành trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Giám đốc các Ban/ Trung tâm tại văn phòng trụ sở chính, Giám đốc các đơn vị thành viên đã tập trung thảo luận đưa ra những ý kiến đóng góp về báo cáo sơ kết và giải pháp thực hiện mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016.

anh 3

Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành phát biểu chỉ đạo Hội nghị

            Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã biểu dương những thành tích đáng ghi nhận trong công tác hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Bảo hiểm Xuân Thành. Bên cạnh đó Chủ tịch cũng nhắc đến những hạn chế cần khắc phục chỉ đạo Toàn tổng công ty tiếp tục “hành trình đổi mới” với mục tiêu “Chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa Bảo hiểm Xuân Thành. Chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Văn Thùy khẳng định: “Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ luôn sát cánh cùng toàn thể cán bộ nhân viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Xuân Thành phát triển vững mạnh và toàn diện”.

            Tại hội nghị, Ban lãnh đạo Tổng công ty Bảo hiểm Xuân Thành đã tiến hành khen thưởng cho những Đơn vị, Cá nhân Hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

trao thuong 1

Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc trao bằng khen và phần thưởng cho các “Tập thể Hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm”.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng giám đốc trao bằng khen và phần thưởng cho các “Cá nhân Hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm”.

anh 4

Chủ tịch Hội đồng quản trị chụp ảnh cùng Ban điều hành (Từ trái qua phải ảnh: Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó tổng giám đốc, Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Quang Thương – Phó tổng giám đốc, Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó CT HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc).

anh 6

anh 8

anh 8

Ban lãnh đạo Tổng công ty tại VP TSC cùng lãnh đạo các Công ty thành viên.

– Hoàng Ngân-