Hướng dẫn Bồi thường Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự Xe máy

Trong mọi trường hợp Quý khách cần hỗ trợ xử lý bồi thường ?

 

icon-support-policies-2

Gọi hotline 24/7 của XTI: 0912 66 99 11

 

1. Thông báo tai nạn

Khi phát sinh tai nạn gây tổn thất về người, tài sản cho bên thứ ba, Quý khách vui lòng thông báo ngay cho XTI qua số tổng đài dịch vụ khách hàng 24/7: 0912 66 99 11

Trong mọi trường hợp sau khi xảy ra tai nạn, Quý khách vui lòng liên hệ với cơ quan công an để làm các thủ tục xử lý tai nạn.

2. Hồ sơ bồi thường

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy gồm:

  • Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường
  • Tài liệu liên quan đến xe, lái xe (Giấy đăng ký xe, Giấy phép lái xe, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của lái xe, Giấy chứng nhận bảo hiểm);
  • Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (Giấy chứng thương, Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Hồ sơ bệnh án, Giấy chứng tử trong trường hợp tử vong);
  • Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản (Hóa đơn chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa tài sản tại cơ sở do công ty bảo hiểm chỉ định hoặc được sự đồng ý của XTI, Các giấy tờ chứng minh chi phí hợp lý cần thiết để giảm thiểu tổn thất hay thực hiện theo chỉ định của XTI);
  • Bản sao các tài liệu của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn (Biên bản khám nghiệm hiện trường, Hồ sơ hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện tai nạn, Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu về vụ tai nạn, Các tài liệu liên quan khác (nếu có), …).

3. Xử lý bồi thường của XTI

Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), Quý khách phải gửi thông báo bằng văn bản theo Mẫu Thông báo tai nạn và yêu cầu bồi thường cho XTI.

Trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe và 30 (ba mươi) ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, XTI sẽ thực hiện bồi thường cho Quý khách.

Trường hợp từ chối bồi thường, XTI sẽ thông báo bằng văn bản cho Quý khách biết lý do từ chối trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.