Hội nghị Tổng kết năm 2017 – Gala Đêm Hội Tụ – Bảo hiểm Xuân Thành

     Ngày 26/01/2018, tại khách sạn Kim Liên số 7 Đào Duy Anh – Hà Nội, Tổng công ty Bảo hiểm Xuân Thành đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

toan canh hoi nghi

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

     Đến tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Bà Nguyễn Thị Vui – Ủy viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Chí Kiên – Trưởng Ban Kiểm Soát, Ông Đặng Viết Hà – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Sài Gòn, Lãnh đạo các Phòng/Ban tại văn phòng trụ sở chính, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách kế toán các đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo hiểm Xuân Thành trên toàn quốc.

     Thay mặt Ban điều hành, Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm năm 2018. Báo cáo chỉ rõ, năm 2017 là năm có nhiều khó khăn với nhiều biến động về nhân sự quản lý cấp cao của Tổng công ty nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, Bảo hiểm Xuân Thành đã đạt được những kết quả nhất định. Theo đó, cùng với mục tiêu về kinh doanh, đầu tư, tổ chức quản lý, đào tạo xây dựng nhân sự,…những mục tiêu quan trọng được Tổng giám đốc nhấn mạnh và đưa ra giải pháp thực hiện trong năm 2018 là: Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức Tổng công ty; Phát triển mạng lưới hoạt động có trọng tâm để tăng cường sức cạnh tranh; Phát triển hệ thống giám định bồi thường và ban hành hệ thống công ty giám định liên kết với tiêu chuẩn và chất lượng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Ong Doan nguyen Ngoc2

Ông Đoàn Nguyên Ngọc  – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo tổng kết 2017.

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nghiêm khắc đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2017. Chủ tịch Hội đồng quản trị kỳ vọng nhiều hơn nữa vào sự đổi mới  trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo Tổng công ty và sự đột phá trong hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Xuân Thành thời gian tới. Thay mặt Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Văn Thùy khẳng định sẽ luôn sát cánh, ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động kinh doanh của Bảo hiểm Xuân Thành được phát triển toàn diện và bền vững.

Ong NGuyen Van Thuy

Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Tổng giám đốc thay mặt toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Tổng công ty cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên Bảo hiểm Xuân Thành trong năm 2017. Tổng giám đốc cam kết sẽ triển khai các giải pháp thực hiện cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu kế hoạch năm 2018.

     Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, Bảo hiểm Xuân Thành có 02 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích và được khen thưởng. Nằm trong khuôn khổ của Hội nghị, nhằm tạo bước đột phá trong chiến lược phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 cũng như đưa công tác thi đua khen thưởng trở thành nguồn động lực để đội ngũ cán bộ nhân viên Bảo hiểm Xuân Thành phát huy tối đa tính tích cực, chủ động sáng tạo trong công việc, Ông Đặng Viết Hà – Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Sài Gòn đã phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2018.

Ong Dang Viet Ha

Ông Đặng Viết Hà – Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Sài Gòn phát động phong trào thi đua khen thưởng năm 2018.

Ong Nguyen Van Thuy 2

Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị trao tặng bằng khen và chúc mừng các tập thể đạt thành tích Đơn vị hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2017.

Ba Nguyen Thi Vui

Bà Nguyễn Thị Vui – Ủy viên Hội đồng quản trị chúc mừng và khen thưởng các cá nhân xuất sắc đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc chúc mừng và khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu Lao động Giỏi

Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc chúc mừng và khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu Lao động Giỏi.

     Hội nghị bế mạc trong tinh thần đoàn kết, nhất trí đồng lòng của tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên Tổng Công ty Bảo hiểm Xuân Thành.

HDQT, GDCTTV, GDB

Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đơn vị thành viên.

CBNV tong the

Ban lãnh đạo Tổng công ty và đại diện cán bộ nhân viên

     Tiếp nối thành công của Hội nghị Tổng kết, cùng ngày hôm đó, chương trình GALA Đêm Hội Tụ với sự tham gia của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên tổng công ty Bảo hiểm Xuân Thành đã diễn ra trong không khí vui tươi, hào hứng, sôi nổi. Một số hình ảnh Đêm Gala:

DSC_3999

DSC_3981

DSC_4001

IMG_6205

– NB –