Giới thiệu chung

logo (1)

Tiếng Việt : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH
Tiếng Anh : XUANTHANH INSURANCE JOINT STOCK CORPORATION
Tên giao dịch : Bảo hiểm Xuân Thành
Trụ Sở Công Ty : Tầng 2, tòa nhà Thaiholdings, số 17  Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (024) 339 399 88
Website : www.xti.com.vn / www.baohiemxuanthanh.com
Vốn điều lệ : 680,000,000,000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi tỷ đồng chẵn.)
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thuỳ

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY:

“Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành cam kết đem lại niềm tin và mọi giá trị đích thực cho khách hàng, tạo dựng một môi trường làm việc năng động, hiệu quả, tin cậy và hợp tác để người lao động phát huy khả năng sáng tạo và cống hiến. Chúng tôi phấn đấu trở thành một trong những Tổng công ty bảo hiểm Phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam.”

 

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

“ Kinh doanh hiệu quả, Phát triển an toàn và Hội nhập Quốc tế”

 

TRIẾT LÝ KINH DOANH

“ Ý chí và Quyết tâm, Trung thực và Công bằng mở đường cho mọi thành công trong kinh doanh”

 

THÔNG ĐIỆP GỬI ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

“Niềm tin dẫn tới thành công!”