Motorcycle insurance Call me now

 

Classic Motorcycle

Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới theo theo Nghị Định 103/2008/NĐ-CP và Thông Tư 126/2008/TT-BTC.
Phạm vi bảo hiểm:
Bảo hiểm Xuân Thành giúp bảo vệ các trách nhiệm hợp pháp của bạn đối với:

  • Những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới của bạn gây ra.
  • Những thiệt hại về thân thể, tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới của bạn gây ra.

Khi tham gia bảo hiểm xe cơ giới bạn được hưởng những dịch vụ tiện ích:

  • Dịch vụ hướng dẫn giải quyết tai nạn và khiếu nại bồi thường ngay lập tức qua tổng đài trực tai nạn 24/24 của Bảo hiểm Xuân Thành trên toàn quốc (Hotlines: 0912669911).
  • Dịch vụ cứu hộ miễn phí trong bán kính 70 Km kể từ nơi tai nạn cho đến nơi sửa chữa gần nhất tại các tỉnh và thành phố lớn.
  • Dịch vụ bồi thường nhanh chóng và thuận tiện.​