Q: Bảo hiểm ô tô của XTI có những loại nào ?

A: Hiện nay trên trang web bảo hiểm trực tuyến, XTI đang triển khai:

 • Bảo hiểm vật chất ô tô: XTI sẽ bồi thường cho những thiệt hại vật chất xe do tai nạn bất ngờ, ngoài kiểm soát của chủ xe, lái xe trong trường hợp xe bị: đâm va, lật đổ, hoả hoạn, cháy nổ, …
 • Bảo hiểm tai nạn lái xe, phụ xe và người ngồi trên xe: Quý khách sẽ được XTI bồi thường cho những tổn thất về người trước những rủi ro gây ra chết hoặc thương tật.
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: Quý khách sẽ được XTI thay mặt bồi thường cho bên thứ ba những thiệt hại về tài sản và con người do chiếc xe của quý khách tham gia giao thông gây ra.
Q: Các điểm loại trừ chung cho các sản phẩm bảo hiêm ô tô ?

A: Tổn thất trong các trường hợp sau sẽ bị loại trừ:

 • Hành động cố ý gây tai nạn, gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người được giao quản lý và sử dụng xe hoặc của người bị thiệt hại;
 • Xe không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ hoặc có nhưng không hợp lệ;
 • Tại thời điểm xảy ra tai nạn, lái xe không có Giấy phép lái xe hợp lệ;
 • Lái xe sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác mà pháp luật cấm sử dụng; có nồng độ cồn, rượu, bia vượt quá quy định của pháp luật hiện hành.
 • Xe vận chuyển hàng trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển, xếp dỡ hàng theo quy định của pháp luật.
 • Đua xe (hợp pháp hoặc trái phép); Chạy thử sau khi sửa chữa.
 • Xe đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều của đường một chiều, chuyển hướng xe tại nơi bị cấm, vượt đèn đỏ, xe đi đêm không có đủ đèn chiếu sáng theo quy định.
 • Xe chở vượt quá tải/số chỗ ngồi được ghi tại Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải Cục đăng kiểm Việt Nam cấp là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn hoặc xe chở vượt quá 20% mức trọng tải/số chỗ ngồi theo quy định. Các trường hợp khác sẽ áp dụng giảm trừ/chế tài.
 • Thiệt hại có tính chất hậu quả gián tiếp như: Giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại, những thiệt hại mang yếu tố tinh thần, thiệt hại không do tai nạn trực tiếp gây ra.
 • Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: Kim loại quý, đá quý (dạng nguyên thủy hoặc đã tinh chế), tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, tượng nghệ thuật, thi hài, hài cốt, chất nổ, chất phóng xạ (trừ khi có thỏa thuận khác).
 • Tai nạn xảy ra ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (trừ trường hợp có thỏa thuận riêng, chủ xe nộp thêm phụ phí bảo hiểm và được XTI chấp nhận bằng văn bản).
 • Khủng bố, chiến tranh và các nguyên nhân tương tự như: nội chiến, bạo loạn, đình công.
 • Ngoài ra XTI có thể từ chối một phần hoặc toàn bộ Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm cung cấp thông tin không trung thực, đầy đủ nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm.