1

Tháng Hai 24, 2016

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

V/v: Bảo hiểm Xuân Thành thay đổi nhân sự quản trị điều hành cấp cao Tên đơn vị tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH Tên giao dịch: Bảo hiểm Xuân Thành. Tên viết tắt: XTI Địa chỉ: Tầng 18, tháp CEO, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. […]

Read more

6_1445845212

Tháng Hai 22, 2016

Nghiên cứu và trao đổi – Bài 2: Xu hướng phát triển của các Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đến năm 2020

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Căn cứ chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng, chiến lược của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Qua phân tích các chính sách phát […]

Read more