Bảo hiểm Xuân Thành tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Được sự chấp thuận của Bộ Tài Chính, sáng ngày 17/1/2019, HĐQT Tổng công ty Cổ phần Bảo Hiểm Xuân Thành chính thức bổ nhiệm ông Lê Quốc Bình – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Việc bổ nhiệm ông Lê Quốc Bình được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, với sự đồng thuận cao từ Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ nhân viên của Bảo hiểm Xuân Thành

Điều này cũng đánh dấu sự thay đổi mang tính chiến lược tại Bảo hiểm Xuân Thành nhằm kiện toàn công tác quản trị, điều hành trên toàn hệ thống.

chan dung anh Binh

Ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành

Ông Lê Quốc Bình sinh năm 1976, tốt nghiệp Cử nhân Ngân hàng – Tài chính, Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế, có thâm niên làm việc hơn 5 năm trong ngành Bảo hiểm và nhiều năm kinh nghiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc tại các tổ chức khác.

Ông Lê Quốc Bình gia nhập Bảo hiểm Xuân Thành từ tháng 8/2018 với vị trí Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thường trực. Dù chỉ trong thời gian ngắn, ông Lê Quốc Bình cũng đã có những chiến lược quan trọng, bước đầu đưa Bảo hiểm Xuân Thành chuyển dịch theo định hướng mục tiêu mới “Tăng trưởng đột phá – Kiểm soát hiệu quả – Quản trị chuyên nghiệp”.

Trong thời gian vừa qua, Bảo hiểm Xuân Thành có nhiều sự chuyển đổi mạnh mẽ từ chiến lược, mô hình kinh doanh tới cơ cấu tổ chức, với mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm hiện đại, uy tín và phát triển bền vững.

anh Binh nhan QD

Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT và Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT trao quyết định và tặng hoa cho ông Lê Quốc Bình – Tân Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP bảo hiểm Xuân Thành

Kết thúc năm 2018, Bảo hiểm Xuân Thành đạt doanh thu 353 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2 tỷ đồng, tăng 5,1% so với 2017 và hoàn thành 100% kế hoạch năm 2018, tổng tài sản đạt hơn 957 tỷ đồng. Năm 2019 Bảo hiểm Xuân Thành đặt mục tiêu doanh thu 460 tỷ đồng, tăng trưởng trên 30%, phát triển mạng lưới công ty thành viên trên toàn hệ thống.