Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23033002/BCKT/CNHT-ATC 30/03/2023 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
8990/2022/BCTC-KTV/HN 14/03/2022 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
21032502/BCKT/CN-HT/ATC 25/03/2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
2020.29.04.01-TT/BCKT 29/04/2020 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
1164/VN1A-HN-BC 17/05/2019 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
300318.158/BCTC.FIS1 30/03/2018 Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017