Tháng Năm 10, 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CÔNG TY THÀNH VIÊN

Ngày 09 tháng 05 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký công văn số 4068/BTC-QLBH chấp thuận cho Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Kiên Giang, cụ thể như sau:  Địa điểm cũ: 58 Nguyễn Văn Cừ, […]

Xem tiếp

Tháng Tư 20, 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CÔNG TY THÀNH VIÊN

Ngày 18 tháng 04 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký công văn số 3517/BTC-QLBH chấp thuận cho Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Tân Sơn Nhất, cụ thể như sau: Địa điểm cũ: Số 02 Thân […]

Xem tiếp

Tháng Tư 7, 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CÔNG TY THÀNH VIÊN

Ngày 07 tháng 04 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký công văn số 3165/BTC-QLBH chấp thuận cho Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Bình Dương, cụ thể như sau: Địa điểm cũ: Số 177 đường Đại […]

Xem tiếp

Tháng Hai 23, 2022

Bảo hiểm Xuân Thành thành lập thêm 01 Công ty Bảo hiểm thành viên và bổ sung 02 nghiệp vụ kinh doanh

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Giấy phép điều chỉnh số 57/GPĐC21/KDBH và Giấy phép điều chỉnh số 57/GPĐC22/KDBH chấp thuận cho Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành thành lập thêm 01 Công ty Bảo hiểm thành viên và bổ sung 02 nghiệp vụ kinh doanh, […]

Xem tiếp

z2964449483588_a400730d93e9f632f45d866e3457d245

Tháng Mười Một 23, 2021

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, ngày 19/11/2021 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành ban hành Quyết định về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng […]

Xem tiếp