z2023221053695_418183e2c9e07c722113af4898302fac

Tháng Tám 19, 2020

XTI THÀNH LẬP CÔNG TY BẢO HIỂM THÀNH VIÊN THỨ 29

     Ngày 28/7/2020, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành đã thành lập Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Tràng An, công ty thành viên thứ 29 trực thuộc XTI, cụ thể như sau: Tên đơn vị : Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Tràng An. Địa […]

Xem tiếp

2020 (8)

Tháng Tám 5, 2020

BẢO HIỂM XUÂN THÀNH TĂNG TRƯỞNG 57% TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

     Trong tháng 7/2020, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành đã tổ chức thành công Chương trình “Rà soát kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020” trên toàn hệ thống kết hợp với các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm theo […]

Xem tiếp

2

Tháng Năm 14, 2020

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Tổng công ty đến thăm và làm việc với các Đơn vị khu vực Miền Nam

     Trong bối cảnh nền kinh tế cả nước đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19, các công ty thành viên toàn hệ thống Bảo hiểm Xuân Thành đã có những điều chỉnh kịp thời trong chiến lược kinh doanh, nỗ lực hết sức để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020. […]

Xem tiếp