2721a0c3df280a323aaca34403b69e4f

Tháng Năm 17, 2019

Bảo hiểm nhân thọ nỗ lực thay đổi cách tiếp cận khách hàng

(TBTCVN) – Kết thúc năm 2018, thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tiếp tục tăng trưởng khả quan, với doanh thu phí BH ước đạt 87.960 tỷ đồng, tăng 32,8% so với năm 2017. Ứng dụng eClaims giúp khách hàng nộp yêu cầu bồi thường bảo hiểm trong chưa tới 1 phút. Với mục […]

Xem tiếp

8df821708a8264bed3b0b5fb34699db6

Tháng Tư 29, 2019

Dai-ichi Life Việt Nam: Tốt nhất hơn lớn nhất

(TBTCVN) – Dai-ichi Life Việt Nam đã công bố kết quả kinh doanh năm 2018, tiếp tục khẳng định tốc độ tăng trưởng bền vững, thương hiệu uy tín, tài chính vững mạnh với vị trí dẫn đầu về thị phần doanh thu phí khai thác mới trong khối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ […]

Xem tiếp