c5cc8cc969ba862fe4273d93d49bef3f

Tháng Năm 11, 2021

HSBC: Đã đến lúc đánh giá lại

(TBTCO) – Phân tích báo cáo tài chính của 4 ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 50% dư nợ tín dụng tại Việt Nam cho thấy, sự gia tăng mạnh mẽ cho vay tiêu dùng, cùng với nợ hộ gia đình tăng cao. Trong khi đó, quá trình cải cách đang chậm lại. Cho […]

Xem tiếp