b3cee653487e8c6d6fe5554769544737

Tháng Mười Một 21, 2017

Lộ trình triển khai rộng rãi ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

(ĐTCK) Việc thí điểm thành công ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bằng tiền mặt tại huyện Thanh Trì (Hà Nội) và huyện Bình Giang (Hải Dương), sẽ là tiền đề để BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tiếp […]

Xem tiếp

cf380a99c5ba50ee0cd9e95ca8bbb981

Tháng Mười Một 20, 2017

Tranh cãi việc bỏ quy định mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

(ĐTCK) Chia sẻ bên lệ một hội nghị được tổ chức mới đây, ông Phùng Đắc Lộc, nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đưa ra đề xuất nên bỏ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Đề xuất này sau đó đã tạo sự tranh luận giữa các bên liên quan. Những […]

Xem tiếp