Tháng Năm 19, 2021

MOBILE APPLICATION PRIVACY POLICY

Privacy Policy Xuan Thanh Insurance Corp (XTI) built the XTI Insurance app as a Commercial app. This SERVICE is provided by Xuan Thanh Insurance Corp and is intended for use as is. This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to […]

Xem tiếp

dieu-khoan-su-dung

Tháng Ba 7, 2016

Điều khoản sử dụng web

Điều khoản sử dụng web ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng khi truy cập vào website của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (XTI) tại địa chỉ www.xti.com.vn Bằng việc sử dụng website này, Quý khách mặc nhiên đồng ý với tất cả các […]

Xem tiếp