Driver Making Phone Call After Traffic Accident

Tháng Ba 3, 2016

Hướng dẫn bồi thường Bảo hiểm vật chất xe Ô tô

Hướng dẫn bồi thường Quy trình xử lý bồi thường bảo hiểm vật chất xe Ô tô gồm 4 bước cơ bản sau: Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu xử lý bồi thường Bước 2: Giám định tổn thất Bước 3: Lựa chọn Phương án bồi thường Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ bồi thường […]

Xem tiếp