Chúng tôi luôn quan điểm, ngoài tiền lương, chế độ chính sách, phục lợi là những điều trước mắt mà các bạn nhìn thấy để quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển, nhưng điều giữ chân các bạn để có thể gắn bó, làm việc, công hiến chính là cơ hội pháp triển về nghề nghiệp, cơ hội gia tăng các quan hệ, gia tăng khách hàng trong công việc, trưởng thành về kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp.

nghe hot de thang-tien

 

Tại Bảo hiểm Xuân Thành (XTI), ngay sau khi bạn gia nhập bạn sẽ được đào tạo về mô hình tổ chức, nội quy lao động và văn hóa doanh nghiệp, giúp bạn có thể hòa nhập và tiếp cận công việc một cách nhanh chóng và toàn diện.

1372233113

 

Tiếp sau bạn sẽ được đào tạo về quy trình, quy định nghiệp vụ, chính sách và chính cơ hội thăng tiến của bạn giúp bạn nắm, hiểu và có thể triển khi tốt các công việc của mình.

Để phát triển chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động XTI thiết kế các khóa đào tạo về kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty giúp các bạn được học, được chia sẻ và trưởng thành nghề nghề nghiệp và kỹ năng.

Đỉnh cao của phát triển về nghề nghiệp chính là thăng tiến – được Tổng Công ty giao nhiệm vụ, bổ nhiệm một vị trí quan trọng nào đó trong bộ máy tổ chức khi bạn vừa đạt được trình độ, kỹ năng vượt trội về trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý, điều hành. Tại XTI, chúng tôi sẽ định hướng, đào tạo, tạo điệu kiện cho bạn “tỏa sáng” với một sự cạnh tranh công bằng. CBNV của XTI luôn là các ứng viên tiềm năng, luôn được ưu tiên trong những lần tuyển dụng các vị trí quản lý để giúp bạn trưởng thành hơn, công hiến nhiều hơn.

Nếu bạn “tỏa sáng” chúng tôi cũng “tỏa sáng” nên đương nhiên việc hỗ trợ giúp đỡ và định hướng cho các bạn là việc, nghĩa vụ của chúng tôi.

VHDN1