Danh sách các vị trí tuyển dụng

VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG ĐỊA CHỈ NGÀY ĐĂNG NGÀY HẾT HẠN
Chuyên viên phụ trách nghiệp vụ Hàng hải & XCG Ban Tái Bảo hiểm

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên phụ trách nghiệp vụ Hàng hải & XCG Ban Tái Bảo hiểm. Số lượng: 1 1, Mô tả […]

1

TSC
(HN)

20/09/2023 31/10/2023
Chuyên viên Kế toán Chuyên quản đơn vị

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phòng Quản trị đơn vị Ban Tài chính Kế toán.  1, Số lượng: 02 nhân sự. 2, Mô tả […]

02

VP TSC
(Hà Nội)

29/08/2023 30/09/2023
Tổng đài viên

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Tổng Đài viên. Số lượng: 02 nhân sự 1, Mô tả công công việc Tiếp nhận các cuộc điện thoại từ […]

03

VP TSC
(Hà Nội)

29/08/2023 30/09/2023
Chuyên viên Bảo hiểm Phi hàng hải – Ban Quản lý nghiệp vụ

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Bảo hiểm Phi hàng hải. Số lượng: 02 01 chuyên viên phụ trách quản lý các nghiệp […]

02

VP TSC
(Hà Nội)

29/08/2023 30/09/2023