Danh sách các vị trí tuyển dụng

VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG ĐỊA CHỈ NGÀY ĐĂNG NGÀY HẾT HẠN
Chuyên viên Nội dung

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH – TUYỂN DỤNG:   Vị trí: Chuyên viên Nội dung Địa điểm làm việc: Tầng 2 tòa nhà ThaiHoldings, số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 – thứ 6 […]

01

VP
TSC Hà Nội

10/06/2022 31/07/2022
Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty  như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ. Số lượng: 01 1, Mô tả công công việc Quản lý công việc chung […]

01

VP TSC
Hà Nội

10/06/2022 30/07/2022
Phó Giám đốc Ban Quản lý nghiệp vụ

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I, Vị trí tuyển dụng: PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ Số lượng: 01 nhân sự Địa điểm làm việc: Tầng 2 tòa […]

01

VP TSC
Hà Nội

10/06/2022 31/07/2022
Trưởng Phòng Pháp chế Ban Kiểm soát nội bộ

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí tuyển dụng: Trưởng Phòng Pháp chế Ban Kiểm soát nội bộ.  1, Số lượng: 01 nhân sự. 2, Mô tả công công việc […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

10/06/2022 30/07/2022
Chuyên viên Kế toán Chuyên quản đơn vị

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Phòng Quản trị đơn vị Ban Tài chính Kế toán.  1, Số lượng: 01 nhân sự. 2, Mô tả […]

04

VP TSC
(Hà Nội)

10/06/2022 31/07/2022
Chuyên viên Ban giám định bồi thường

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty và Đơn vị thành viên như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban giám định bồi thường nghiệp vụ Xe cơ giới (04 người) 1, […]

04

VP TSC
(Hà Nội)
TT GĐBT KV MN
(Sài Gòn)

10/06/2022 30/07/2022
Chuyên viên Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và hỗn hợp – Ban Quản lý nghiệp vụ

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và hỗn hợp. Số lượng: 01 01 chuyên viên phụ trách […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

10/06/2022 31/07/2022
Chuyên viên Ban Tái Bảo hiểm

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban Tái Bảo hiểm. Số lượng: 3 1, Mô tả công công việc Chào tái các dịch vụ […]

03

VP TSC
(Hà Nội)

10/06/2022 31/07/2022
Chuyên viên Helpdesk

       Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Helpdesk – Ban Công nghệ thông tin. Số lượng: 01 01 chuyên viên Helpdesk 1, Mô tả công công việc Hỗ […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

20/01/2022 31/05/2022
Chuyên viên Phát triển phần mềm

        Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Phát triển phần mềm – Ban Công nghệ thông tin. Số lượng: 01 nhân sự 1, Mô tả […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

10/06/2022 31/07/202
Chuyên viên kiểm soát Nghiệp vụ Bảo hiểm – Ban kiểm soát nội bộ

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ. Số lượng: 02 02 chuyên viên phụ trách kiểm soát Nghiệp vụ […]

02

VP TSC
(Hà Nội)

19/04/2022 31/05/2022