Danh sách các vị trí tuyển dụng

VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG ĐỊA CHỈ NGÀY ĐĂNG NGÀY HẾT HẠN
Chuyên viên Ban Tái Bảo hiểm

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban Tái Bảo hiểm. Số lượng: 01 1, Mô tả công công việc Chào tái các dịch vụ […]

01

VP TSC (HN)

14/12/2017 20/01/2018