Danh sách các vị trí tuyển dụng

VỊ TRÍ SỐ LƯỢNG ĐỊA CHỈ NGÀY ĐĂNG NGÀY HẾT HẠN
Chuyên viên Hỗ hợp và Thanh toán tái Ban Tái Bảo hiểm

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên phụ trách hỗn hợp và thanh toán tái Ban Tái Bảo hiểm. Số lượng: 1 1, Mô tả […]

01

HN
(TSC)

21/02/2023 15/04/2023
Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp Ban kế hoạch

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp Ban kế hoạch. Số lượng: 01 1, Mô tả công công việc Công […]

01

TSC
HN

27/03/2023 30/04/2023
Trưởng phòng Phòng Vận hành và dịch vụ Ban Công Nghệ thông tin

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Trưởng phòng Phòng Vận hành và dịch vụ – Ban Công nghệ thông tin. Số lượng: 01 1, Mô tả […]

01

TSC
(HN)

15/03/2023 30/04/2023
Chuyên viên Quản lý đại lý và phát triển mạng lưới

Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I, Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý đại lý và phát triển mạng lưới Số lượng: 02 nhân sự Địa điểm làm việc: […]

02

HN

15/03/2023 30/04/2023
Chuyên viên Ban giám định bồi thường

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty và Đơn vị thành viên như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban giám định bồi thường nghiệp vụ Xe cơ giới (03 người) 1, […]

03

VP TSC
(Hà Nội)
TT GĐBT KV MN
(Sài Gòn)

10/03/2023 15/04/2023
Chuyên viên Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và hỗn hợp – Ban Quản lý nghiệp vụ

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Bảo hiểm Tài sản kỹ thuật và hỗn hợp. Số lượng: 02 02 chuyên viên phụ trách […]

02

VP TSC
(Hà Nội)

10/03/2023 15/04/2023
Chuyên viên Ban Tái Bảo hiểm phụ trách nghiệp vụ Tài sản

         Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Ban Tái Bảo hiểm phụ trách nghiệp vụ Tài sản. Số lượng: 1 1, Mô tả công công […]

02

VP TSC
(Hà Nội)

10/03/2023 15/04/2023
Chuyên viên Phát triển phần mềm

        Hiện Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (Bảo hiểm Xuân Thành) đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Tổng công ty như sau: I/ Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Phát triển phần mềm – Ban Công nghệ thông tin. Số lượng: 01 nhân sự 1, Mô tả […]

01

VP TSC
(Hà Nội)

10/03/2023 15/04/2023