Chương trình đào tạo Nghiệp vụ và Giám định bồi thường toàn hệ thống

     Trong tháng 4/2019, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh doanh năm 2019, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân hành đồng thời triển khai Chương trình đào tạo Nghiệp vụ và Giám định bồi thường trên toàn hệ thống.

     Với mục tiêu “ Tăng trưởng đột phá, Kiểm soát hiệu quả, Quản trị chuyên nghiệp”, Bảo hiểm Xuân Thành xác định yếu tố con người đóng vai trò then chốt, là nền tảng  thúc đẩy XTI phát triển nhanh, phát triển hiệu quả và phát triển bền vững. Do đó, công tác đào tạo cán bộ, đầu tư cho con người được Tổng công ty đặc biệt quan tâm.

     Với mong muốn trang bị thêm kiến thức chuyên môn trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm cho các cán bộ, tạo diễn đàn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế, đối thoại trực tiếp giữa các đơn vị trong khu vực và các Ban tại Trụ sở chính, hơn 500 cán bộ trên toàn hệ thống tại Khu vực Miền Bắc, Khu vực miền Trung – Tây Nguyên và Khu vực Miền Nam cùng cán bộ Ban Quản lý nghiệp vụ, Ban Giám định bồi thường đã khắc phục mọi khó khăn trong lúc vừa phải đảm bảo hoạt động kinh doanh, chăm sóc khách hàng để tham gia chương trình đào tạo.

     Tại mỗi Khu vực, chương trình đào tạo diễn ra trong 04 ngày với 2 nội dung chính về Quản lý Nghiệp vụ và Giám định bồi thường. Đây là chương trình đào tạo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên quy mô toàn hệ thống. Với sự quan tâm rất lớn từ Hội đồng quản trị, Lãnh đạo Ban Điều hành, Giám đốc các Vùng đã tham dự các buổi khai giảng tại mỗi Khu vực để động viên, khuyến khích cán bộ nhân viên Bảo hiểm Xuân Thành tập trung học tập, trao đổi thảo thuận nghiêm túc, sôi nổi để chương trình đào tạo đạt kết quả cao nhất.

93d5c9d9d4a831f668b9

Khai giảng lớp đào tạo Khu vực Miền Nam

7581558c48fdada3f4ecÔng Lê Quốc Bình, Tổng Giám đốc phát biểu khai giảng lớp đào tạo Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên

93f15fcc42bda7e3feac

Tổng Giám đốc phát biểu khai giảng lớp đào tạo tại Khu vực Miền Bắc

7732380c577db223eb6c

Ông Lê Ngọc Hiếu – Giám đốc khu vực Miền Trung – Tây Nguyên phát biểu trong lễ khai giảng

9659e5b7b7c652980bd7

Ông Đặng Viết Hà – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc khu vực Miền Nam phát biểu trong lễ khai giảng

     Cán bộ làm công tác kinh doanh là những người đầu tiên tiếp xúc với khách hàng và là những người mang hình ảnh XTI đến mọi nơi luôn được Tổng công ty ưu tiên hàng đầu. Đây cũng là nội dung có số lượng học viên lớn nhất.

7b1313120e63eb3db272

Cán bộ tham gia đào tạo nghiệp vụ khu vực Miền Nam

de4a8c5bed2a0874513b

Cán bộ tham gia khóa đào tạo khu vực miền Bắc

18bee250b021557f0c30

Ông Đàm Thanh Thuyên – Cán bộ đào tạo nội dung Nghiệp vụ

     Giám định Bồi thường là một trong những công tác vô cùng quan trọng trong hoạt động Bảo hiểm. Cán bộ Giám định bồi thường luôn là những người công tâm, trung thực và có kiến thức để giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường. Với tiêu chí giải quyết Bồi thường nhanh, bồi thường đúng, bồi thường đủ, chia sẻ kịp thời những rủi ro với khách hàng, Bảo hiểm Xuân Thành đã đặt sự quan tâm rất lớn đến việc đào tạo cán bộ làm công tác bồi thường trên toàn hệ thống.

ca18ad27b05655080c47

Bà Nguyễn Quỳnh Vân – Cán bộ đào tạo nội dung Giám định bồi thường

     Với sự đầu tư và tinh thần học tập nghiêm túc, sau mỗi nội dung đào tạo tại mỗi khu vực, Tổng công ty tổ chức làm bài kiểm tra đánh giá kiến thức đã đào tạo trong chương trình.

a1a53da220d3c58d9cc2

Các học viên đang làm bài kiểm tra cuối khóa

-THANH HUYỀN-