Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành đến thăm các đơn vị thành viên

     Năm 2020 sắp trôi qua với rất nhiều khó khăn đối với nền kinh tế. Song với quyết tâm cao, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành Bảo hiểm Xuân Thành tập trung hỗ trợ các công ty thành viên cùng cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống cùng nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết chí đồng lòng để vững vàng phát triển.

     Tính đến hết 30/11/2020, XTI đã hoàn thành gần 90% kế hoạch kinh doanh, tốc độ tăng trưởng đạt 35%, các chỉ tiêu tài chính được kiểm soát hiệu quả. Một số Đơn vị thành viên mới được thành lập năm 2019 như XTI Hưng Yên, XTI Thái Bình, XTI Gia Lai, XTI Vũng Tàu đều đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh trước thời hạn. Hòa trong tinh thần làm việc hăng say để tăng tốc về đích của những tháng cuối năm 2020 , ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT cùng Ban Điều hành Tổng Công ty Bảo hiểm Xuân Thành đã đến thăm và làm việc với một số đơn vị thành viên Bảo hiểm Xuân Thành.

Một số hình ảnh trong chuyến thăm của Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành tại các đơn vị.

THU_2802Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành chụp ảnh lưu niệm cùng đơn vị Bảo hiểm Xuân Thành Vĩnh Phúc

Untitled 3Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT (bên trái)  tặng quà lưu niệm đơn vị Bảo hiểm Xuân Thành Phú Thọ

THU_2829Ông Phạm Hồng Tư – Giám đốc đơn vị Bảo hiểm Xuân Thành Vĩnh Phúc phát biểu cảm ơn chuyến thăm của  Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành Tổng Công ty

Untitled 9Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành chụp ảnh lưu niệm cùng đơn vị Bảo hiểm Xuân Thành Thái Bình

Untitled 8

Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT (bên trái)  tặng quà lưu niệm đơn vị Bảo hiểm Xuân Thành Hưng Yên

Untitled 7Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT (bên trái)  tặng quà lưu niệm đơn vị Bảo hiểm Xuân Thành Gia Lai

_LAM3465Chủ tịch HĐQT và Ban Điều hành chụp ảnh lưu niệm cùng đơn vị Bảo hiểm Xuân Thành Tây Nguyên