Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

chot danh sach 2015 chot danh sach2 2015