Bảo hiểm Xuân Thành (XTI) bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới

          Thực hiện chủ trương kiện toàn lại nhân sự lãnh đạo cấp cao nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý điều hành. Ngày 04/07/2016, Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành đã ban hành Quyết định số 587/2016/QĐ – HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức  Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành .

          Tại buổi trao quyết định Phó Tổng giám đốc (04/07/2016), Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhấn mạnh: “Việc bổ nhiệm thêm lãnh đạo chủ chốt trong giai đoạn này chính là việc cụ thể hóa chủ trương tăng cường công tác lãnh đạo quản lý, điều hành của Tổng công ty trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa các thế mạnh của yếu tố lịch sử, tiền bối và đổi mới sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của Bảo hiểm Xuân Thành”.

PTGD_1-2016

Ảnh: Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm
cho Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Tổng giám đốc (bên phải).

Ông Nguyễn Văn Dũng đã nhiều năm gắn bó và từng đảm nhiệm chức vụ quản lý quan trọng tại Bảo hiểm Xuân Thành. Với kinh nghiệm quản lý và những trải nghiệm đã có tại XTI, Ông được kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của Bảo hiểm Xuân Thành.

PTGD_6-2016

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Dũng – Tân Phó tổng giám đốc XTI

Phát biểu tại buổi trao quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Văn Dũng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty. Ông cam kết bằng khả năng của mình sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm đồng thời cùng với Ban lãnh đạo Bảo hiểm Xuân Thành đưa XTI ngày càng phát triển.

PTGD_2016

Ảnh: Phó chủ tịch HĐQT và Tân Phó tổng giám đốc chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo các Ban tại văn phòng trụ sở chính

Quyết định số 587/2016/QĐ – HĐQT   xem tại đây