Bảo hiểm Xuân Thành thông báo về việc phát hành hoá đơn điện tử

     Kính gửi Quý Khách hàng và Đối tác

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành trân trọng cám ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bảo hiểm của chúng tôi trong thời gian qua.

Căn cứ:

  • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử trong việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ cho khách hàng;
  • Quyết định ngày 03/12/2020 của Tổng Giám đốc  Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành về việc áp dụng hóa đơn điện từ;

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẨN BẢO HIỂM XUÂN THÀNH TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO:

1046AThong bao vv ap dung hoa don dien tu

 

LƯU Ý:

Trong quá trình sử dụng dịch vụ bảo hiểm liên quan đến hóa đơn điện tử, nếu có điều gì vướng mắc quý khách hàng vui lòng liên hệ với Bảo hiểm Xuân Thành để được hỗ trợ kịp thời.