BẢO HIỂM XUÂN THÀNH HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2020

     Ngày 22-24/1/2021, tại khách sạn Kim Liên, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 của Bảo hiểm Xuân Thành.

tk2020-2

 

     Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT, ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám đốc, cùng tập thể cán bộ nhân viên Bảo hiểm Xuân Thành trên toàn hệ thống.

     Hội nghị triển khai những nội dung: Tổng kết kết quả hoạt động, kinh doanh năm 2020, đánh giá toàn diện điểm mạnh, điểm yếu các hoạt động quản lý, nghiệp vụ, bồi thường, kinh doanh đồng thời nhận diện rõ các thách thức, cơ hội chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch năm 2021 và triển khai kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2021.

     Trong bối cảnh thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, đại dịch Covid 19 bùng phát trên toàn cầu, thiên tai bão lũ liên tục xảy ra, không ít doanh nghiệp gặp khó khăn và phá sản, Bảo hiểm Xuân Thành vẫn đạt kết quả kinh doanh năm 2020 khả quan, hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

     Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 500 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 42% so với cùng kỳ, tỷ lệ bồi thường kiểm soát dưới 31%.  Bảo hiểm Xuân Thành cũng đứng vị trí thứ 3 trong Top 5 công ty bảo hiểm phi nhân thọ có tốc độ tăng trưởng cao nhất thị trường năm 2020. Trong đó, 15/31 đơn vị kinh doanh đã hoàn thành trên 100% kế hoạch doanh thu (11/15 đơn vị hoàn thành sớm trước thời hạn).

     Có được kết quả khả quan trên theo Ban lãnh đạo Tổng Công ty là do năm 2020, Bảo hiểm Xuân Thành thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp kinh doanh quan trọng, đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh, ký hợp tác liên kết toàn diện với các ngân hàng, nâng cao công tác quản trị rủi ro, mở rộng mạng lưới và kênh phân phối cùng nhiều dịch vụ bảo hiểm trải nghiệm cho khách hàng…

     Tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty cũng đã khen thưởng cho nhiều tập thể lao động và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

     Năm 2021 cũng là năm đầu tiên áp dụng việc áp dụng KPIs trong kế hoạch kinh doanh nhằm quản lý chặt chẽ về nghiệp vụ, tài chính, phát triển doanh thu theo hướng bền vững, đẩy mạnh khai thác các nghiệp vụ có hiệu quả cao như bảo hiểm trách nhiệm, Bảo hiểm kỹ thuật, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm hàng hóa…; giám định bồi thường chặt chẽ đảm bảo công tác bồi thường đúng, đủ, thanh toán kịp thời. Kiểm soát tỷ lệ bồi thường không vượt kế hoạch được giao theo từng nghiệp vụ …

     Năm 2021, thị trường bảo hiểm vẫn được nhìn nhận là còn nhiều tiềm năng. Kinh tế xã hội có nhiều thay đổi dẫn đến gia tăng nhiều rủi ro mới. Nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm đã được nâng lên đáng kể. Người dân đã chủ động hơn, trong việc tiếp cận và tham gia bảo hiểm.  Thị trường bảo hiểm Việt Nam mặc dù vẫn đang tăng trưởng ngay cả trong đại dịch covid 19 nhưng quy mô vẫn còn nhỏ và tiềm năng còn rất lớn.

     Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm trên GDP hiện nay mới chỉ đạt mức dưới 1%, thấp hơn so với mức trung bình của khối ASEAN (3,35%), châu Á (5,37%) và mức trung bình thế giới (6,3%).

     Đặc biệt, một số lĩnh vực như: bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm xuất nhập khẩu, bảo hiểm sức khỏe… tiềm năng của thị trường vẫn chưa được khai thác.

     Tuy vậy, thách thức vẫn còn phía trước như đại dịch Covid 19 còn diễn biến khôn lường,  nhận thức của người dân về bảo hiểm còn chưa đạt theo kỳ vọng …

     Bảo hiểm Xuân Thành cũng đặt ra nhiều giải pháp để về đích kế hoạch đặt ra cho năm 2021 và chiến lược 2021-2025. Bước đầu triển khai dịch vụ bảo hiểm số cho một số nghiệp vụ bảo hiểm; xây dựng đa dạng sản phẩm mới và các kênh phân phối, ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ chăm sóc khách hàng, tận dụng ưu thế trong hệ sinh thái các Tập đoàn, nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị điều hành với quyết tâm không ngừng nỗ lực để mỗi ngày một tốt hơn, thực hiện sứ mệnh phát triển vì một cuộc sống tốt đẹp.

(Một số hình ảnh của Hội nghị)

TK2020 (1)

Ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị

TK2020 (2) TK2020 (3)

Phần tham luận của các đơn vị thành viên

TK2020 (16)

Hội nghị Kế toán năm 2021 trong khuôn khổ chương trình

Mốt số hình ảnh của Lễ Vinh Danh

TK2020 (4) TK2020 (5)
 TK2020 (6)  TK2020 (7)
 TK2020 (8)  TK2020 (9)
 TK2020 (10)  TK2020 (11)
 TK2020 (12)  TK2020 (13)

 

TK2020 (14)

Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành thực hiện Lễ ký kết bản giao ước Kinh doanh năm 2021

TK2020 (15)

Toàn cảnh Lễ ký kết giao ước Kinh doanh năm 2021

–Vinh Nguyễn–