Bảo hiểm Xuân Thành Hải Phòng thay đổi người đại diện

 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (XTI) xin công bố thông tin thay đổi Đại diện theo pháp luật của Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Hải Phòng, từ Ông Nguyễn Hải Bình sang Ông Nguyễn Thái Hà theo quyết định số 1610/2023/QĐ-XTI-HĐQT .

Để đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh, khai thác, sửa chữa giữa các đối tác là Showroom, Gara và khách hàng với Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Hải Phòng, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành thông báo thay đổi người đại diện cụ thể như sau:

Thay Doi nguoi dai dien-01

  1. Thay đổi người đại diện Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Hải Phòng:
  • Người đại diện cũ: Ông Nguyễn Hải Bình – Phó Giám đốc. Số CCCD: 031070001047 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/04/2021.Nghỉ việc vì lý do cá nhân.
  • Người đại diện hiện tại: Ông Nguyễn Thái Hà – Phó Giám đốc phụ trách, theo quyết định số 1610/2023/QĐ-XTI-HĐQT ngày 18/05/2023 và Giấy ủy quyền số 082A/2023/UQ-XTI-KSNB ngày 18/05/2023 của Tổng Giám đốc. Số CCCD: 031075001497 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày 14/09/2018.
  1. Thay đổi người phụ trách Phòng kế toán tổng hợp Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Hải Phòng:
  • Người phụ trách cũ: Bà Phạm Thị Hồng Thắm – Nhân viên Phòng Kế toán tổng hợp.
  • Người phụ trách hiện tại: Ông Vũ Đức – Nhân viên Phòng Kế toán tổng hợp, theo quyết định số 1671/2023/QĐ-XTI-TCHC ngày 24/05/2023 của Tổng Giám đốc.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành (XTI) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng, Quý đối tác được biết để thuận tiện cho công việc.

(Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành)