Bảo hiểm Xuân Thành đồng hành chia sẻ – Mua 1 Được 2

Đồng hành chia sẻ cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Bảo hiểm Xuân Thành nhằm tri ân và gửi tới Quý khách hàng trên toàn quốc chương trình “MUA 1 ĐƯỢC 2”, với nội dung cụ thể như sau:


Buy 1 Get 2-ok
1. Tên chương trình khuyến mại:

“BẢO HIỂM XUÂN THÀNH ĐỒNG HÀNH CHIA SẺ – MUA 1 ĐƯỢC 2”

2. Nghiệp vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm vật chất xe ô tô.

3. Nội dung khuyến mại: Khách hàng mua bảo hiểm vật chất xe ô tô tại Bảo hiểm Xuân Thành trong thời gian diễn ra chương trình với thời hạn 01 năm trở lên sẽ được tặng thêm 02 tháng bảo hiểm (miễn phí)

4. Thời gian khuyến mại: từ 20/04/2020 đến 30/06/2020.

5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

6. Điều kiện khuyến mại:

  • Thời hạn bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm từ 01 năm trở lên.
  • Ngày cấp đơn và ngày bắt đầu thời hạn  bảo hiểm của đơn nằm trong khoảng thời gian từ ngày 20/04/2020 đến hết ngày 30/06/2020.
  • Tỷ lệ phí bảo hiểm tuân thủ Biểu phí bảo hiểm theo Quyết định số 226/2018/QĐ-XTI-QLNV và Phân cấp giảm phí theo Phụ lục 01 đính kèm Ủy quyền của Tổng giám đốc cho Giám đốc đơn vị và/hoặc các trường hợp giảm phí đã được Tổng công ty chấp thuận.
  • Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm tuân thủ quy định tại thông tư 50/2016/TT-BTC và các quy định, hướng dẫn hiện hành của Tổng công ty.

7. Đối tượng xe loại trừ: 

  • Đối tượng bảo hiểm là xe taxi truyền thống, Xe kinh doanh vận tải hành khách ứng dụng công nghệ, xe cho thuê tự lái, xe hoạt động trong vùng khai thác khoáng sản, xe ô tô chuyên dùng, xe máy chuyên dùng, xe khách liên tỉnh, xe khách nội tỉnh, xe buýt, xe khách giường nằm.
  • Xe tham gia bảo hiểm vật chất xe có thời hạn bảo hiểm ít hơn 01 năm.
  • Xe tham gia bảo hiểm trước ngày 20/04/2020 hoặc sau ngày 30/06/2020 hoặc xe tham gia bảo hiểm vật chất xe trong thời gian từ ngày 20/04/2020 đến hết ngày 30/06/2020 (ngày cấp) nhưng ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm sau ngày 30/06/2020 (ngày hiệu lực).