BẢO HIỂM XUÂN THÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

      Sáng ngày 30/05/2020 tại tầng 21 tòa nhà Thaiholdings số 17 Tông Đản – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020. Đến dự Đại hội có Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cổ đông đại diện cho 68 triệu cổ phần có quyền biểu quyết (chiếm 100%).

      Trong năm 2019, nhờ có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng sự nỗ lực của tập thể Cán bộ nhân viên Bảo hiểm Xuân Thành đã hoàn thành vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Với tiêu chí “Tăng trưởng đột phá, Kiểm soát hiệu quả, Quản trị chuyên nghiệp”, tổng doanh thu bảo hiểm gốc năm 2019 đã đạt mức tăng trưởng trên 30% so với năm 2018, tỷ lệ bồi thường gốc được kiểm soát tốt. Năm 2019, Tổng Công ty Bảo hiểm Xuân Thành thành lập thêm 5 Công ty thành viên nâng tổng số lên 28 đơn vị với mạng lưới các Phòng kinh doanh rộng khắp trên toàn quốc.

      Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua các báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Tờ trình thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019; kế hoạch năm 2020 với sự đồng thuận cao.

      Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, các cổ đông cũng đã đã thông qua Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ II (2015 – 2020) thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, bầu nhiệm kỳ III (2020 – 2025) thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

      Tổng Công ty Bảo hiểm Xuân Thành đã bước sang năm thứ 11 về hoạt động trên thị trường Bảo hiểm. Kế hoạch kinh doanh đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Bảo hiểm Xuân Thành đạt mức doanh thu vượt 500 tỷ đồng, sớm đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán, kiên định mục tiêu phát triển bền vững.

      Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng Công ty Bảo hiểm Xuân Thành đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội:

GAU_4711

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành.

GAU_4804

Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 

của Hội đồng quản trị.

GAU_4809

Ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020

của Ban Điều hành Tổng Công ty.

GAU_4812

Ông Nguyễn Chí Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát.

GAU_4819

Đại diện cổ đông Bảo hiểm Xuân Thành tặng hoa chúc mừng Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III (2020 – 2025)

GAU_4821

Ông Nguyễn Văn Thùy tặng hoa chúc mừng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025)

GAU_4824

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Tổng Công ty Bảo hiểm Xuân Thành.

-Vinh Nguyễn-