Bảo hiểm Xuân Thành tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ cấp quản lý

     Sáng 27/06/2019, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm cán bộ cấp quản lý một số Ban tại Trụ sở chính và Đơn vị thành viên.

     Tham dự buổi lễ có Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT, Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT,Ông Đặng Văn Thắng – Thành viên HĐQT, Ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Ông Đặng Viết Hà – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khu vực Miền Nam kiêm Giám đốc Công ty BH Xuân Thành Sài Gòn, Ông Lê Ngọc Hiếu – Giám đốc khu vực Miền Trung – Tây Nguyên kiêm giám đốc Công ty BH Xuân Thành Đà Nẵng, cùng các Lãnh đạo các Ban tại Trụ sở chính và Lãnh đạo các Công ty BH Xuân Thành Gia Định, Công ty BH Xuân Thành Quảng Ninh, Công ty BH Xuân Thành Nghệ An.

     Với mục tiêu tăng trưởng đột phá, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, Ban lãnh đạo Tổng Công ty CP Bảo hiểm Xuân Thành đặc biệt ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trên toàn hệ thống. Để đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển kinh doanh, trong Quý II/2019, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã tiếp nhận và bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các vị trí cấp quản lý bao gồm: Giám đốc Công ty BH Xuân Thành Gia Định, Giám đốc Công ty BH Xuân Thành Nghệ An, tái bổ nhiệm vị trí Giám đốc Công ty BH Xuân Thành Quảng Ninh, Phó Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ và Phó Giám đốc Ban Giám định bồi thường.

     Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cán bộ mới được tiếp nhận và bổ nhiệm, tái bổ nhiệm. Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty tin tưởng rằng với kinh nghiệm, năng lực và sự quyết tâm cao, các cán bộ quản lý sẽ góp phần quan trọng vào sự thay đổi đột phá của Bảo hiểm Xuân Thành trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

810_7792

Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT phát biểu chỉ đạo

810_7738

Ông Nguyễn Văn Thùy –Chủ tịch HĐQT và ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám đốc trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Hoàng Minh Tuấn (thứ 2 từ phải qua trái) giữ chức vụ Giám đốc đơn vị XTI Gia Định và ông Phan Xuân Cường (thứ 3 từ phải qua trái) giữ chức vụ Giám đốc Đơn vị XTI Nghệ An.

810_7766

Ông Đoàn Nguyên Ngọc – Phó Chủ tịch HĐQT và ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám đốc trao quyết định tái bổ nhiệm đối với Bà Trần Thị Minh Tươi – Phó Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ, Ông Nguyễn Trung Kiên – Giám đốc Công ty BH Xuân Thành Quảng Ninh (thứ 2 từ phải qua trái, Ông Đoàn Thế Anh – Phó giám đốc Ban Giám định bồi thường (thứ 4 từ phải qua trái).

810_7771

Các cán bộ cấp Quản lý mới được bổ nhiệm và tái bổ nhiệm của Bảo hiểm Xuân Thành chụp ảnh cùng HĐQT và Ban Điều hành.

-Huyền N.N.T-