Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, ngày 19/11/2021 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành ban hành Quyết định về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành.

Việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, với sự chấp thuận cao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và Cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành.

Ông Nguyễn Văn Thùy sinh năm 1981 với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, Bảo hiểm tại nhiều tổ chức khác nhau, ông bắt đầu gia nhập vào Bảo hiểm Xuân Thành từ năm 2013 và từ năm 2015 đến nay Ông Nguyễn Văn Thùy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

z2964449483588_a400730d93e9f632f45d866e3457d245

(Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Chí Kiên – Trưởng Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Ông Đặng Văn Thắng – Thành viên HĐQT)

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thùy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty sẽ là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển trong giai đoạn mới của Bảo hiểm Xuân Thành.